روش های خنک کنندگی تجهیزات مراکز داده

مراکز داده شامل مکانهایی هست که تجهیزات دریافت،پردازش،ذخیره سازی و ارسال داده ها در آن صورت میگیرد.

این سیستم ها به واسطه کاری که انجام میدهند حرارت تولید میکنند.

همچنین نیاز است این دستگاهها در رطوبتی در حدود 45 درصد کار کنند.

ازآنجاییکه تولید سرما باعث پایین آمدن سطح رطوبت میگردد و به تبع آن بالا رفتن الکتریسته ساکن در اجسام میگردد (که به بردهای الکترونیکی آسیب میزند) نیاز است از سیستم های مخصوصی جهت تولید سرمایش وکنترل رطوبت استفاده گردد.

Image

به طور کلی  با4  روش خنک کنندگی تجهیزات مراکز داده انجام میشود.

1.از طریق دهش هوای سرد به زیر کف کاذب و انتقال آن به جلوی رک ها که ورودی هوا هستند
Image
2. از طریق نصب سیستم های خنک کننده در کنار رک
Image
3.از طریق قراردادن سیستم های سرمایشی داخل خود رک ها و گردش هوا در همان محفظه
Image
4. قوطه ور کردن تجهیزات در مایعی مخصوص و خنک کردن مایع در گردش(که این روش خیلی خاص و در مراکزی نادر در خارج از کشور استفاده میگردد)
Image