رطوبت سازی با روش التراسونیک

Image

فناوری اولتراسوند  یعنی یک اسیلاتور یا مبدل فرکانس که ولتاژ دی سی را به یک فرکانس تبدیل میکند.

این مبدل فرکانسی در رنج 1.7 مگا هرتز تولید میکند.این فرکانس به یک قطعه  الکترونیکی به اسم پیزو الکتریک منتقل میکند

پیزو یا مبدل فرکانس به حرکت مکانیکی ، با فرکانس بالا شروع به ارتعاش می کند و  سطح مبدل می لرزد

با سرعتی بسیار بالا (1.7 میلیون بار در ثانیه) این ارتعاشات به آب منتقل میشود  ولی به دلیل جرم اینرسی آب ، آب نمیتواند با آن سرعت به ارتعاش درآید . در نتیجه، یک ستون آب در بالای مبدل ایجاد می شود. در طول این ستون نقاطی خلا شکل میگیرد  که توسط آب پر نمی شود (به دلیل اینکه  نمی تواند به حرکات بسیار سریع مبدل پاسخ دهد)  حفره ای که در نتیجه این عمل ایجاد می شود منجر به تولید حباب هایی می شود که به سمت قسمت فشار مثبت ستون تشکیل شده هدایت میشود. در طی این فرآیند، ذرات بسیار ریز آب در لبه ستون آب اتمیزه می شوند. متقاطع حاصل امواج صوتی که مستقیماً در زیر سطح آب ایجاد می شود باعث می شود

قطرات بسیار کوچک آب جدا می شوند و یک غبار ریز از آب تشکیل می دهند که توسط جریان هوا ایجاد شده توسط یک فن به هوای محیط دهش میگردد. این قطرات بسیار ریز با رسیدن به هوای آزاد جذب هوا شده و رطوبت هوا را بالا میبرد